سبد خرید
0
نت آهنگ
9e2b4402-bdbc-48ea-8eab-3dd6359ad0fa_دمو.jpg
2 از 5 امتیاز

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

نام :

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

نام آهنگساز : عمرو دیاب
تنظیم : عمرو دیاب
سطح : متوسط
ساز :

بربط

قیمت : 1,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : متوسط
حجم : 79/5 کیلو بایت
ساز :

بربط

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

فروش توسط :

عمرو دیاب

نام آهنگساز :

عمرو دیاب

تنظیم :

عمرو دیاب

نت موسیقیمشخصات نت
ساز :

بربط

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 79/5 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ  (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ برای بربط یا عود

نت آهنگ  (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ برای بربط یا عود

نظر
نظر
نظر
نمایش نظرات