پوریا پوروشسب

نت ویولن جاده یکطرفه مرتضی پاشایی با تنظیم پوریا پور شاسب

نت ویولن جاده یکطرفه مرتضی پاشایی با تنظیم پوریا پور شاسب


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

مرتضی پاشایی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت سنتور آهنگ کمر باریک از فرامرز آصف

نت سنتور آهنگ کمر باریک از فرامرز آصف


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

فرامرز آصف

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت پیانو shape of you اد شیرن ادیت شده توسط پوریا پوروشسب

نت پیانو shape of you اد شیرن ادیت شده توسط پوریا پوروشسب


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

اد شیرن

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویالون آهنگ کمر باریک آصف

نت ویالون آهنگ کمر باریک آصف


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

فرامرز آصف

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت پیانوی آهنگ  کمر باریک از فرامرز آصف

نت پیانوی آهنگ کمر باریک از فرامرز آصف


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرامرز آصف

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویولن فیلم  mission impossible

نت ویولن فیلم mission impossible


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

دنی الفمن

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویالون فیلم معروف La La Land

نت ویالون فیلم معروف La La Land


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

جاستین هورویتز

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویالون اهنگ  سلنا گومز

نت ویالون اهنگ سلنا گومز


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

سلنا گومز

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب
نت ویالون سریال Game of Thrones  تنظیم پوریا پورشاسب

نت ویالون سریال Game of Thrones تنظیم پوریا پورشاسب


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

رامین جوادی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پوریا پوروشسب


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید