سبد خرید
0

پرویز مقصدی

نت اهنگ گل بی گلدون برای پیانو

نت اهنگ گل بی گلدون برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
احمد دارابی
نت آهنگ تلافی از داریوش برای ویولن

نت آهنگ تلافی از داریوش برای ویولن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,900
قیمت ویدئو:2,900
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ تلافی برای سه تار از داریوش

نت آهنگ تلافی برای سه تار از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ تلافی از داریوش

نت پیانوی آهنگ تلافی از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ تلافی از داریوش همراه با آکورد های مربوطه

نت کیبورد آهنگ تلافی از داریوش همراه با آکورد های مربوطه


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
گروه نت دونی
نت و تبلچر آهنگ تلافی از داریوش برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ تلافی از داریوش برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ حسود داریوش برای ویولن با تنظیم پدرام محمد بیگی

نت آهنگ حسود داریوش برای ویولن با تنظیم پدرام محمد بیگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
پدرام محمد بیگی
نت آهنگ حسود از داریوش برای پیانو با تنظیم پدرام بیگی

نت آهنگ حسود از داریوش برای پیانو با تنظیم پدرام بیگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
پدرام محمد بیگی
نت ویولن آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش

نت ویولن آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
سینا حسن پور