پرویز مقصدی

نت آهنگ حسود از داریوش برای پیانو با تنظیم پدرام بیگی

نت آهنگ حسود از داریوش برای پیانو با تنظیم پدرام بیگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
پدرام محمد بیگی
نت ویولن آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش

نت ویولن آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت و تبلچر آهنگ آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ آهنگ به من نگو دوست دارم از داریوش برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت پیانوی دریاچه نور از عارف

نت پیانوی دریاچه نور از عارف


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت و تبلچر آهنگ شیطنت از اندی برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ شیطنت از اندی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت آهنگ دریاچه نور برای پیانو

نت آهنگ دریاچه نور برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
محمد عربگل
نت و تبلچر آهنگ گذشته های دور از داریوش برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ گذشته های دور از داریوش برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
عبدی یمینی
نت و تبلچر آهنگ دلم باور نداره از عارف برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ دلم باور نداره از عارف برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
پرویز مقصدی
نت و تبلچر آهنگ به من نگو دوستت دارم برای گیتار از داریوش

نت و تبلچر آهنگ به من نگو دوستت دارم برای گیتار از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

پرویز مقصدی

قیمت نت:2,300
قیمت ویدئو:2,300
تنظیم:
علی رضا یزدانی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید