سبد خرید
0

نیما اکبری

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ فهرست شیندلر Schindlers List برای دونوازی پیانو و کلارینت

نت آهنگ فهرست شیندلر Schindlers List برای دونوازی پیانو و کلارینت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت پیانو Interstellar از هانس زیمر نسخه کامل

نت پیانو Interstellar از هانس زیمر نسخه کامل


سطح:سخت
تعداد صفحات: 13
آهنگساز:

هانس زیمر

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت پیانوی آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd

نت پیانوی آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

هانس زیمر

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd تنظیم شده برای کیبورد همراه با آکورد

نت آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd تنظیم شده برای کیبورد همراه با آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

جیمز لست

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd برای ساکسیفون

نت آهنگ چوپان تنها The Lonely Sheperd برای ساکسیفون


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

جیمز لست

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت کامل آهنگ پت و مت برای پیانو همراه با آکورد

نت کامل آهنگ پت و مت برای پیانو همراه با آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

پیتر اسکومال

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ Love Story برای فلوت

نت آهنگ Love Story برای فلوت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

اندی ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ ترکی گل پنبه برای ویولن

نت آهنگ ترکی گل پنبه برای ویولن


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

باریش مانچو

قیمت نت:3,200
قیمت ویدئو:3,200
تنظیم:
نیما اکبری