سبد خرید
0

موسیقی فولکلور

نت و تبلچر آهنگ مرغ شب ( چو مرغ شب خواندی و رفتی ) برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ مرغ شب ( چو مرغ شب خواندی و رفتی ) برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت ویولن آهنگ مرغ شب (چون مرغ شب خواندی و رفتی )

نت ویولن آهنگ مرغ شب (چون مرغ شب خواندی و رفتی )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت محرمی آهنگ مظلوم حسین جان برای ترومپت و ساکسوفون

نت محرمی آهنگ مظلوم حسین جان برای ترومپت و ساکسوفون


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
ابوالفضل مقدم
نت سنتور عزیز بشین به کنارم از سیما بینا با تنظیم گروه نت دونی

نت سنتور عزیز بشین به کنارم از سیما بینا با تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ رشید خان برای تار و سه تار

نت آهنگ رشید خان برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آذری یاندیرار منی برای پیانو و آواز

نت آذری یاندیرار منی برای پیانو و آواز


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
الیاس مهرزاد
نت آهنگ چهار مضراب شور برای قانون

نت آهنگ چهار مضراب شور برای قانون


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کمانچه آهنگ چهار مضراب شور

نت کمانچه آهنگ چهار مضراب شور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ چهار مضراب شور برای عود

نت آهنگ چهار مضراب شور برای عود


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی