سبد خرید
0

محمد حیدری

نت پیشرفته آهنگ آشفته  برای سنتور

نت پیشرفته آهنگ آشفته برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور آهنگ  آشفته سطح مبتدی

نت سنتور آهنگ آشفته سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور  ابر غم  مهستی   پیشرفته

نت سنتور ابر غم مهستی پیشرفته


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور  ابر غم  سطح  مبتدی

نت سنتور ابر غم سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور

نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی

نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت ویولن آهنگ دل من از داریوش با تنظیم گروه نت دونی

نت ویولن آهنگ دل من از داریوش با تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ دل من از داریوش برای سه تار

نت آهنگ دل من از داریوش برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی دل من از داریوش

نت پیانوی دل من از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,900
قیمت ویدئو:2,900
تنظیم:
گروه نت دونی