محمد حیدری

نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور

نت پیشرفته پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری
نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی

نت آهنگ مثل تموم دنیا حال منم خرابه (میخونه) برای سنتور سطح مبتدی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت ویولن آهنگ دل من از داریوش با تنظیم گروه نت دونی

نت ویولن آهنگ دل من از داریوش با تنظیم گروه نت دونی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت آهنگ دل من از داریوش برای سه تار

نت آهنگ دل من از داریوش برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی دل من از داریوش

نت پیانوی دل من از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,900
قیمت ویدئو:2,900
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد آهنگ دل من از داریوش همراه با آکورد

نت کیبورد آهنگ دل من از داریوش همراه با آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت و تبلچر آهنگ دل من از داریوش برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ دل من از داریوش برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:2,800
قیمت ویدئو:2,800
تنظیم:
گروه نت دونی
نت ساده پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور

نت ساده پیرت بسوزه عاشقی برای سنتور


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی نوری
نت سنتور میخونه (مثل تموم عالم حال منم خرابه )  پیشرفته

نت سنتور میخونه (مثل تموم عالم حال منم خرابه ) پیشرفته


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محمد حیدری

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
علی نوری


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید