سبد خرید
0

محلی اسپانیایی

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba05 برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ رومبا Rumba05 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ Verdiales 02 برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ Verdiales 02 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ  Fandangos de huelva02  برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ Fandangos de huelva02 برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
آلگریاس Alegrias03  برای گیتار

آلگریاس Alegrias03 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
سولئارس Solea08 برای گیتار

سولئارس Solea08 برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت  آهنگ فاروکا Faruca04 برای گیتار به همراه تبلچر

نت آهنگ فاروکا Faruca04 برای گیتار به همراه تبلچر


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر Faruca03 برای گیتار

نت و تبلچر Faruca03 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ سولئارس Solea07 برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ سولئارس Solea07 برای گیتار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت پیانوی رقص اسپانیایی Fandango

نت پیانوی رقص اسپانیایی Fandango


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محلی اسپانیایی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
ابوالفضل مقدم