سبد خرید
0

مجید وفادار

نسخه پیشرفته نت آهنگ به سوی تو برای سنتور

نسخه پیشرفته نت آهنگ به سوی تو برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت پیانوی آهنگ گلنار از داریوش رفیعی

نت پیانوی آهنگ گلنار از داریوش رفیعی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
علی احمدی
نت و تبلچر آهنگ به سوی تو برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ به سوی تو برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
حسین محرمی
نت آهنگ  به سوی تو برای پیانو

نت آهنگ به سوی تو برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
حسین محرمی
نت ویولن آهنگ نیلوفر از مارتیک

نت ویولن آهنگ نیلوفر از مارتیک


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
منوچهر چشم آذر
نت و تبلچر آهنگ مرا ببوس برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ مرا ببوس برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
مجید وفادار
نت کامل گلنار بر اساس اجرای اصلی برای سنتور

نت کامل گلنار بر اساس اجرای اصلی برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت ویولن قطعه به سوی تو

نت ویولن قطعه به سوی تو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
مجید وفادار
نت قطعه مرا ببوس برای تار و سه تار و سنتور

نت قطعه مرا ببوس برای تار و سه تار و سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
مجید وفادار