سبد خرید
0

مجید وفادار

نت ویولون منتظرت بودم با تنظیم حسین محسنی

نت ویولون منتظرت بودم با تنظیم حسین محسنی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
حسین محسنی
نت و تبلچر گیتار آهنگ منتظرت بودم به همراه آکورد

نت و تبلچر گیتار آهنگ منتظرت بودم به همراه آکورد


سطح:ساده
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
حسین محسنی
نت ملودیکا منتظرت بودم

نت ملودیکا منتظرت بودم


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
مسعود موجی
نت پیانوی منتظرت بودم به همراه آکورد

نت پیانوی منتظرت بودم به همراه آکورد


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
مسعود موجی
نت سنتور آهنگ عاشقم من (  عاشقی بی قرارم )

نت سنتور آهنگ عاشقم من ( عاشقی بی قرارم )


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
ستاره فرشباف حسنى
نسخه پیشرفته نت آهنگ به سوی تو برای سنتور

نسخه پیشرفته نت آهنگ به سوی تو برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی
نت پیانوی آهنگ گلنار از داریوش رفیعی

نت پیانوی آهنگ گلنار از داریوش رفیعی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
علی احمدی
نت و تبلچر آهنگ به سوی تو برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ به سوی تو برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
حسین محرمی
نت آهنگ  به سوی تو برای پیانو

نت آهنگ به سوی تو برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
حسین محرمی