سبد خرید
0

روح الله خالقی

نت پیانوی تا بهار دلنشین با تنظیم علی بادی

نت پیانوی تا بهار دلنشین با تنظیم علی بادی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
علی بادی
نت و تبلچر قطعه خوشه چین از سالار عقیلی برای گیتار

نت و تبلچر قطعه خوشه چین از سالار عقیلی برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
سینا حسن پور
نت ساده پیانو ای ایران به همراه آکورد

نت ساده پیانو ای ایران به همراه آکورد


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
محمد عربگل
نت و تبلچر آهنگ تا بهار دلنشین از بنان برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ تا بهار دلنشین از بنان برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت پیانو قطعه خوشه چین از سالار عقیلی

نت پیانو قطعه خوشه چین از سالار عقیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:2,500
قیمت ویدئو:2,500
تنظیم:
روح الله خالقی
نت سنتور قطعه خوشه چین از سالار عقیلی

نت سنتور قطعه خوشه چین از سالار عقیلی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
روح الله خالقی
نت و تبلچر گیتار آهنگ ای ایران

نت و تبلچر گیتار آهنگ ای ایران


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:2,300
قیمت ویدئو:2,300
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت و تبلچر آهنگ بهار دل نشین برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ بهار دل نشین برای گیتار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:1,200
قیمت ویدئو:1,200
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت پیانو ی قطعه  بهار دلنشین

نت پیانو ی قطعه بهار دلنشین


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

روح الله خالقی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
روح الله خالقی