سبد خرید
0

داود شیرزادخانی

نت ترانه دیگه عاشق شدن فایده نداره برای تار و سه تار

نت ترانه دیگه عاشق شدن فایده نداره برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت امشب شب مهتابه برای تار

نت امشب شب مهتابه برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت رنگ ابوعطا از حسن کسایی برای تار

نت رنگ ابوعطا از حسن کسایی برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

حسن کسائی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ راوی هایده برای تار

نت آهنگ راوی هایده برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

صادق نوجوکی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ love story برای تار

نت آهنگ love story برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

فرانسیس لای

قیمت نت:4,500
قیمت ویدئو:4,500
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف دل شیدا برای سه تار

نت تصنیف دل شیدا برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم معین برای سه تار

نت آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم معین برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جمشید شیبانی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ بابا حیدر برای سه تار

نت آهنگ بابا حیدر برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف در شبی خزانی

نت تصنیف در شبی خزانی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حمید متبسم

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی