سبد خرید
0

داود شیرزادخانی

نت قطعه کابوکی برای سه تار

نت قطعه کابوکی برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت ترانه بیا که نوروزه سیما بینا برای سه تار

نت ترانه بیا که نوروزه سیما بینا برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سه تار آهنگ سیمین بری

نت سه تار آهنگ سیمین بری


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جمشید شیبانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف آسمان چهارگاه برای تار و سه تار

نت تصنیف آسمان چهارگاه برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت شب به گلستان برای سه تار

نت شب به گلستان برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

مجید وفادار

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سلطان قلبها برای تار با تنظیم داود شیرزاد خانی

نت سلطان قلبها برای تار با تنظیم داود شیرزاد خانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف عقرب زلف کجت برای تار و سه تار

نت تصنیف عقرب زلف کجت برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ رشید خان برای تار و سه تار

نت آهنگ رشید خان برای تار و سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ گل سنگم برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزادخانی

نت آهنگ گل سنگم برای تار و سه تار با تنظیم داود شیرزادخانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی