سبد خرید
0

حسن آقابزرگی

نت و تبلچر آهنگ Adagio از یانی با تنظیم حسن آقابزرگی

نت و تبلچر آهنگ Adagio از یانی با تنظیم حسن آقابزرگی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت و تبلچر آهنگ Kiss the Rain از یروما برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ Kiss the Rain از یروما برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

یرو ما

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت و تبلچر آهنگ شفا از مهدی مقدم برای گیتار

نت و تبلچر آهنگ شفا از مهدی مقدم برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

مهدی مقدم

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت و تبلچر قطعه Ballade pour Adeline از ریچارد کلایدرمن برای گیتار

نت و تبلچر قطعه Ballade pour Adeline از ریچارد کلایدرمن برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

ریچارد کلایدرمن

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت و تباچر قطعه passion از جیپسی کینگ

نت و تباچر قطعه passion از جیپسی کینگ


سطح:ساده
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

جیپسی کینگز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت و تبلچر قطعه گل گندم برای گیتار

نت و تبلچر قطعه گل گندم برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

لیلی افشار

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت پیانوی قطعه RAIN MUST FALL از یانی

نت پیانوی قطعه RAIN MUST FALL از یانی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 9
آهنگساز:

یانیس کریسومالیس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت پیانوی قطعه A Comme Amour از ریچارد کلایدرمن

نت پیانوی قطعه A Comme Amour از ریچارد کلایدرمن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

ریچارد کلایدرمن

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی
نت آهنگ subeme la radio از انریکه ایگلسیاس Enrique iglesias برای پیانو

نت آهنگ subeme la radio از انریکه ایگلسیاس Enrique iglesias برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

انریکه ایگلسیاس

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
حسن آقابزرگی