سبد خرید
0

جان ویلیامز

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو

نت موسیقی فیلم فهرست شیندلر برای دونوازی ویولن و پیانو


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت آهنگ فهرست شیندلر Schindlers List برای دونوازی پیانو و کلارینت

نت آهنگ فهرست شیندلر Schindlers List برای دونوازی پیانو و کلارینت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نیما اکبری
نت پیانوی موسیقی متن فیلم  Indiana Jones

نت پیانوی موسیقی متن فیلم Indiana Jones


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:1,000
قیمت ویدئو:1,000
تنظیم:
محمدرضا ذوالفقاری
نت هارمونیکای schindlerslist

نت هارمونیکای schindlerslist


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
حسین محسنی
نت و تبلچر قطعه Schindlres List برای گیتار

نت و تبلچر قطعه Schindlres List برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
جان ویلیامز
نت و تبلچر قطعه Across the Stars از جان ویلیامز برای گیتار

نت و تبلچر قطعه Across the Stars از جان ویلیامز برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 7
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:1,800
قیمت ویدئو:1,800
تنظیم:
جان ویلیامز
نت موسیقی فیلم star wars برای پیانو

نت موسیقی فیلم star wars برای پیانو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
جان ویلیامز
نت پیانوی موسیقی فیلم هری پاتر

نت پیانوی موسیقی فیلم هری پاتر


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
جان ویلیامز
نت ساده پیانو آهنگ سنگ جادو هری پاتر

نت ساده پیانو آهنگ سنگ جادو هری پاتر


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جان ویلیامز

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
جان ویلیامز