آهنگساز : گوردن متیو سونر تنظیم : گوردن متیو سونر تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 11 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 20,000 ریال

آهنگساز : رامین جوادی تنظیم : رامین جوادی تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg قیمت : 18,000 ریال

آهنگساز : محمد حیدری تنظیم : علی خدادادیان تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 4 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 12,000 ریال

آهنگساز : فریدون فروغی تنظیم : فریدون فروغی تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 2 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 20,000 ریال

آهنگساز : محلی کردی تنظیم : مرتضی مهدی خانی تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 2 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf قیمت : 40,000 ریال

آهنگساز : شادمهر عقیلی تنظیم : شادمهر عقیلی تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 3 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 18,000 ریالموردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید