توضیحات

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت

آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت

تنظیم برای سنتور : بابک برگ بیدی

این قطعه در گام سل مینور برای سنتور تنظیم شده است. سنتور را در سه پوزیسیون بصورت زیر کوک کنید:

سیم های زرد ( به ترتیب از خرک اول تا نهم): ر بمل- فا بکار-سل بکار-لا بکار- سی بمل-دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های سفید: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- می بمل- فا دیز.

سیم های پشت خرک: می بکار- فا بکار- سل بکار- لا بکار- سی بمل- دو بکار- ر بکار- ر بمل( بجای می بمل ر بمل کوک شود)- فا دیز.

نکته: نت می سیم سفید خرک هشتم را کمی بطرف راست  بکشید تا سیم سفید می بمل و پشت خرک آن ر بمل کوک شود. در قطعه نت های ر بمل روی پشت خرک هشتم اجرا می شوند. 

این قطعه بصورت دو صدایی می باشد و دست راست آرپژ و دست چپ ملودی را بصورت همزمان اجرا میکند.

تبلیغات

نت آهنگ

تصاویر نت

ثبت نظرات شما



قیمت : 3,500 تومان
نام نت : نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت
تنظیم کننده : بابک برگ بیدی
حجم فایل : 1/2 مگا بایت
نوع فایل : pdf
امتیاز این نت :
امتیاز این کاربر :
تعداد دانلود : 1 دانلود
سطح بندی نت : سخت
نوع ساز : سنتور
تعداد صفحات : 2 صفحه