نت
4323acd5-5eeb-454b-adb8-3e907af0af8a_Capture.JPG
2 از 5 امتیاز

نت قطعه سپیده از محمد رضا شجریان برای تار

نام :

نت قطعه سپیده از محمد رضا شجریان برای تار

نام آهنگساز : محمد رضا لطفی
تنظیم : محمد رضا لطفی
سطح : متوسط
ساز :

تار

قیمت : 1,500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 56/9 کیلو بایت
ساز :

تار

نت قطعه سپیده از محمد رضا شجریان برای تار

فروش توسط :

محمد رضا لطفی

نام آهنگساز :

محمد رضا لطفی

تنظیم :

محمد رضا لطفی

نتمشخصات نت
ساز :

تار

سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 56/9 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت قطعه سپیده از محمد رضا شجریان برای تار

یــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بـامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیــد
اگر چـه دلهـا پـر خــون اســـت شکـــوه شــــادی افــزون است
سپیده ی ما گلـگـــون اســــت که دست دشمن در خون است
ای ایــــران ! غمــت مـرســاد ! شــادی نصیــــب تــــو بـــــاد !
راه ما، راه حق، راه بهروزیست اتحــــاد اتحــاد رمــز پیروزیسـت

صلح و آزادی جاودانه بر همه جهان ، خوش باد
یادگار خون عاشقان ! ای بهار !

ای بهــــار تــــازه ی جــاودان ! در ایــن چمــــن شکفـتـــه بـاش
ایــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بــامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیـــد

نت قطعه سپیده از محمد رضا شجریان برای تار

یــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بـامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیــد
اگر چـه دلهـا پـر خــون اســـت شکـــوه شــــادی افــزون است
سپیده ی ما گلـگـــون اســــت که دست دشمن در خون است
ای ایــــران ! غمــت مـرســاد ! شــادی نصیــــب تــــو بـــــاد !
راه ما، راه حق، راه بهروزیست اتحــــاد اتحــاد رمــز پیروزیسـت

صلح و آزادی جاودانه بر همه جهان ، خوش باد
یادگار خون عاشقان ! ای بهار !

ای بهــــار تــــازه ی جــاودان ! در ایــن چمــــن شکفـتـــه بـاش
ایــــــران ای ســـــرای امیـــــد بـــر بــامـــت سپیـــده دمــیـــــد
بنگـر کـــزین ره پـــــــر خـــــون خـورشیــدی خجستــــه رسیـــد

نظر
نظر
نظر