نت
55268950-cb37-4b8b-aefb-ac7777efc1e1_دموی نوا.jpg
2 از 5 امتیاز

نت آهنگ نوا برای عزاداری

نام :

نت آهنگ نوا برای عزاداری

نام آهنگساز : نا شناخته
تنظیم : محسن حسن نیا
سطح : ساده
قیمت : 500 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : ساده
حجم : 108/6 کیلو بایت
ساز :

ساکسوفون

نت آهنگ نوا برای عزاداری

فروش توسط :

نا شناخته

نام آهنگساز :

نا شناخته

تنظیم :

محسن حسن نیا

نتمشخصات نت
سطح : ساده
قیمت نت : 500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 108/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ نوا

برای ساکسوفون

تنظیم شده برای عزاداری

هیئت های سینه زنی و زنجیر زنی

قابل اجرا با اکثر آلات موسیقی

نت آهنگ نوا

برای ساکسوفون

تنظیم شده برای عزاداری

هیئت های سینه زنی و زنجیر زنی

قابل اجرا با اکثر آلات موسیقی

نظر
نظر
نظر