نت
74e407a3-324f-4cea-bc18-afdd8dd8c4f5_فرمانده گروهان دموی.jpg
3 از 5 امتیاز

نت آهنگ فرمانده گروهان برای محرم

نام :

نت آهنگ فرمانده گروهان برای محرم

نام آهنگساز : نا شناخته
تنظیم : محسن حسن نیا
سطح : متوسط
قیمت : 1,500 تومان
3 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : متوسط
حجم : 192/0 کیلو بایت
ساز :

ساکسوفون

نت آهنگ فرمانده گروهان برای محرم

فروش توسط :

نا شناخته

نام آهنگساز :

نا شناخته

تنظیم :

محسن حسن نیا

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 192/0 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت آهنگ فرمانده گروهان برای ساکسوفون

تنظیم شده برای عزاداری

قابل اجرا با اکثر آلات موسیقی

نت آهنگ فرمانده گروهان برای ساکسوفون

تنظیم شده برای عزاداری

قابل اجرا با اکثر آلات موسیقی

نظر
نظر
نظر