نت
70d14b56-a48d-49f8-aaa6-e5b962107947_دمو.jpg
5 از 5 امتیاز

نت آهنگ امام خمینی دو برا ی عزاداری

نام :

نت آهنگ امام خمینی دو برا ی عزاداری

نام آهنگساز : نا شناخته
تنظیم : محسن حسن نیا
سطح : متوسط
قیمت : 1,500 تومان
5 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 651/7 کیلو بایت
ساز :

ساکسوفون

نت آهنگ امام خمینی دو برا ی عزاداری

فروش توسط :

نا شناخته

نام آهنگساز :

نا شناخته

تنظیم :

محسن حسن نیا

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 651/7 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت آهنگ امام خمینی دو

تنظیم شده برای هیئت های عزاداری محرم

قابل اجرا با کلیه سازهای سی بمل اوت و می بمل

تنظیم اصلی برای ساکسوفون

نت آهنگ امام خمینی دو

تنظیم شده برای هیئت های عزاداری محرم

قابل اجرا با کلیه سازهای سی بمل اوت و می بمل

تنظیم اصلی برای ساکسوفون

نظر
نظر
نظر