نت
e0ac2569-2c60-4732-8112-88724b328a41_دموی  اصفهان عربی.jpg
5 از 5 امتیاز

نت اهنگ اصفهان عربی برای عزاداری

نام :

نت اهنگ اصفهان عربی برای عزاداری

نام آهنگساز : نا شناخته
تنظیم : محسن حسن نیا
سطح : متوسط
قیمت : 1,500 تومان
5 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 662/6 کیلو بایت
ساز :

ساکسوفون

نت اهنگ اصفهان عربی برای عزاداری

فروش توسط :

نا شناخته

نام آهنگساز :

نا شناخته

تنظیم :

محسن حسن نیا

نتمشخصات نت
سطح : متوسط
قیمت نت : 1,500 تومان
مشخصات فایل
حجم : 662/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت اصفهان عربی

تنظیم شده برای ایام سوگواری محرم

قابل اجرا با کلیه سازها می بمل سی بمل و اوت

تنظیم اصلی برای ساکسوفون

نت اصفهان عربی

تنظیم شده برای ایام سوگواری محرم

قابل اجرا با کلیه سازها می بمل سی بمل و اوت

تنظیم اصلی برای ساکسوفون

نظر
نظر
نظر