نت
492fa3ad-ca87-4c6b-bebc-27a0e6e919c4_12.png
2 از 5 امتیاز

نت و تبلچر آهنگ غیرممکن پاشایی

نام :

نت و تبلچر آهنگ غیرممکن پاشایی

نام آهنگساز : مرتضی پاشایی
تنظیم : محسن عاشوری
سطح : متوسط
ساز :

قیمت : 4,000 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.pdf

سطح : متوسط
حجم : 121/7 کیلو بایت
ساز :

نت و تبلچر آهنگ غیرممکن پاشایی

فروش توسط :

مرتضی پاشایی

نام آهنگساز :

مرتضی پاشایی

تنظیم :

محسن عاشوری

نتمشخصات نت
ساز :

سطح : متوسط
قیمت نت : 4,000 تومان
مشخصات فایل
حجم : 121/7 کیلو بایت
نوع فایل :

.pdf

نت  آهنگ غیر ممکن مرتضی پاشایی مخصوص اکثریت ساز ها

نت  آهنگ غیر ممکن مرتضی پاشایی مخصوص اکثریت ساز ها

نظر
نظر
نظر