نت
f8c9f29d-e7da-49cc-9c80-649cfbeb6620_userupload_2012_8644072261350840748.14 - Copy.jpg
2 از 5 امتیاز

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

نام :

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

نام آهنگساز : نینو روتا
تنظیم : نینو روتا
سطح : ساده
ساز :

سنتور

قیمت : 900 تومان
2 از 5 امتیاز
ویدئو آموزشی نوع فایل :

.jpg

سطح : ساده
حجم : 106/6 کیلو بایت
ساز :

سنتور

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

فروش توسط :

نینو روتا

نام آهنگساز :

نینو روتا

تنظیم :

نینو روتا

نتمشخصات نت
ساز :

سنتور

سطح : ساده
قیمت نت : 900 تومان
مشخصات فایل
حجم : 106/6 کیلو بایت
نوع فایل :

.jpg

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

اهنگ فیلم معروف THE GOD FATHER (پدر خوانده)

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

اهنگ فیلم معروف THE GOD FATHER (پدر خوانده)

نظر
نظر
نظر