نینو روتا

نت پیانوی Romeo And Julite

نت پیانوی Romeo And Julite


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
محمد عربگل
نت و تبلچر پدر خوانده برای گیتار

نت و تبلچر پدر خوانده برای گیتار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,100
قیمت ویدئو:1,100
تنظیم:
علی رضا یزدانی
نت ساده شده آهنگ پدرخوانده برای پیانو

نت ساده شده آهنگ پدرخوانده برای پیانو


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,900
قیمت ویدئو:1,900
تنظیم:
نیما اکبری
نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده

نت سنتور موسیقی تیتراژ فیلم پدر خوانده


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:900
قیمت ویدئو:900
تنظیم:
نینو روتا
نت و تبلچر قطعه romeo and juliet

نت و تبلچر قطعه romeo and juliet


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
نینو روتا
نت پیانو قطعه  (پدر خوانده)

نت پیانو قطعه (پدر خوانده)


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
نینو روتا
نت و تبلچر قطعه   (پدرخوانده) برای گیتار

نت و تبلچر قطعه (پدرخوانده) برای گیتار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,000
قیمت ویدئو:1,000
تنظیم:
نینو روتا
نت پیانوی موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت

نت پیانوی موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
نینو روتا
نت ویولن موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت

نت ویولن موسیقی متن فیلم رومئو و ژولیت


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

نینو روتا

قیمت نت:1,500
قیمت ویدئو:1,500
تنظیم:
نینو روتا


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید