فرید زلاند

نت پیانوی ای نازنین از داریوش

نت پیانوی ای نازنین از داریوش


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت کیبورد خالق از معین

نت کیبورد خالق از معین


سطح:ساده
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
مسعود موجی
نت آهنگ خانم گل برای ویولن از ابی

نت آهنگ خانم گل برای ویولن از ابی


سطح:ساده
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
حسین محسنی
نت پیشرفته آهنگ بهونه (ای قبله من خاک در خانه تو )

نت پیشرفته آهنگ بهونه (ای قبله من خاک در خانه تو )


سطح:سخت
تعداد صفحات: 14
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:8,000
قیمت ویدئو:8,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانو  آهنگ بهونه _ ای قبله من خاک در خانه تو

نت پیانو آهنگ بهونه _ ای قبله من خاک در خانه تو


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 8
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ روزای روشن خدا حافظ

نت پیانوی آهنگ روزای روشن خدا حافظ


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ ساقی

نت پیانوی آهنگ ساقی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی شانه هایت شانه هایت را برای گریه کردن

نت پیانوی شانه هایت شانه هایت را برای گریه کردن


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی
نت پیانوی آهنگ تو که نیستی

نت پیانوی آهنگ تو که نیستی


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

فرید زلاند

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
گروه نت دونی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید