داود شیرزادخانی

نت آهنگ love story برای تار

نت آهنگ love story برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

فرانسیس لای

قیمت نت:4,500
قیمت ویدئو:4,500
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف دل شیدا برای سه تار

نت تصنیف دل شیدا برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

علی اکبر شیدا

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم معین برای سه تار

نت آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم معین برای سه تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

جمشید شیبانی

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ بابا حیدر برای سه تار

نت آهنگ بابا حیدر برای سه تار


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

موسیقی فولکلور

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف در شبی خزانی

نت تصنیف در شبی خزانی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

حمید متبسم

قیمت نت:4,000
قیمت ویدئو:4,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت سه تار پیش درآمد ابوعطا مشکاتیان

نت سه تار پیش درآمد ابوعطا مشکاتیان


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

پرویز مشکاتیان

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت تصنیف می عشق از همایون شجریان برای تار

نت تصنیف می عشق از همایون شجریان برای تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 5
آهنگساز:

اردشیر کامکار

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ ای یادت در دل و جان برای تار

نت آهنگ ای یادت در دل و جان برای تار


سطح:سخت
تعداد صفحات: 6
آهنگساز:

عباس خوشدل

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی
نت آهنگ پلنگ صورتی برای تار

نت آهنگ پلنگ صورتی برای تار


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

هنری مانچینی

قیمت نت:2,000
قیمت ویدئو:2,000
تنظیم:
داود شیرزادخانی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید