خرید نت

Secret Garden برای سنتور


سطح:متوسط
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

رولف لولند

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ این آخرین باره بصورت دو صدایی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

علیرضا افکاری

قیمت نت:6,000
قیمت ویدئو:6,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ هوس از معین


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

انوشیروان روحانی

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ Wedding of Love


سطح:سخت
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

ریچارد کلایدرمن

قیمت نت:5,000
قیمت ویدئو:5,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور سمفونی شماره ۴۰ موتزارت


سطح:سخت
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

ولفگانگ آمادئوس موتسارت

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ غربت از ابی


سطح:سخت
تعداد صفحات: 3
آهنگساز:

محمد شمس

قیمت نت:5,500
قیمت ویدئو:5,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ دیگه عاشق شدن فایده نداره


سطح:ساده
تعداد صفحات: 1
آهنگساز:

جهانبخش پازوکی

قیمت نت:3,000
قیمت ویدئو:3,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت کامل آهنگ بازگشته برای سنتور در اصفهان دو


سطح:ساده
تعداد صفحات: 2
آهنگساز:

علی تجویدی

قیمت نت:3,500
قیمت ویدئو:3,500
تنظیم:
بابک برگ بیدی

نت سنتور آهنگ چشم من


سطح:سخت
تعداد صفحات: 4
آهنگساز:

حسن شماعی‌زاده

قیمت نت:7,000
قیمت ویدئو:7,000
تنظیم:
بابک برگ بیدی


موردی یافت نشد
خطایی رخ داده است لطفا مجددا سعی نمایید